המלצות מרבנים

המלצות מרבנים

הרב אברהם ירחמיאל רבינוביץ

בהרה"ק מרן אדמו"ר מביאלא ב"ב זצללה"ה

בעל ה"להבת דוד"

מאוסטרובה–ביאלה

ת.ד. 41273 פעיה"ק ירושלים ת"ו 91411

נשיא מוסדות אור קדושים ירושלים ת"ו

 

בסיעתא דשמיא                                                            "שלושת ימי הגבלה" סיון  תשס"ג לפ"ק

 

"מכתב המלצה"

הנני בהא להליץ טוב בעבור ידידנו ומיקירי אנשי שלומנו הע"י ה"ה הר' ופאר המידות ונעים הליכות ויראת השם היא אוצרו מו"ה ר' זרח משה פדר הי"ו מפה עיה"ק ירושתו' בשכו' "גבעת שאול" ת"ו דהוא דאיתמחי ב"רפואות הטבעיות" ושאין עמהן התופעות שאינן רצויות כמו שנמצא ברפואה הכללית והן נודע לי מקרוב על פעולותיו הברוכות "בהקליניקה" שלו שכבר זכה ועשה פרי כאשר באמנה איתו ובס"ד מרובה, וידעתיו גם לנכון רוב ישרו ומסירות נפשו לעזרת הזולת רבות בשנים וגם הוא שוקד באהלה של תורה ועוסק בתורת הח"ן בכוללים שע"י בית מדרשנו. והנני לברכו כי ישכיל ויצליח ושתהא עבודתו רצויה לפניו יתש', ובטוב ובנעימים כה"י.

כה דברי המברך הדו"ש באמת והמעתיר לפני נותן התורה כי יתן עוז ואורה והמצפה לישועתן של כל כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות ולגאולה השלימה במהרה,

בברכת "והסירותי כל המחלה וגו'"

לצפייה בהמלצה המקורית בכת"י

 

לכל מאן דבעי;

מכתב זו מאשרת כי ר' זרח משה פדר הוא ידיד יקר ועמית שלי של למעלה מעשור. היושר, ההבנה והמקצועיות שלו גורם לו להיות המרפא הידוע שהוא היום.

מן הניסיון האישי שלי וגם מן המשוב של התלמידים ומטופלים הרבים שלחתי עליו לטיפול, אני יכול להמליץ אליו בחום. ולכך להקדם בברכה את המוניטין שלו והרקורד שלו של הצלחה.

אם יש לך שאלות אנא אפשר להתקשר ב0527-668853 או בדואר אלקטרוני בrbecker613@yahoo.com.

בכבוד רב.

רפי בקר

 

 

Comments are closed.

ערוץ YouTube

יופיע בקרוב...

הרשמה ל Newsletter

נשלח מדי חודש

שאלות נוספות

האם יש לך שאלה נוספת?

אנא מלא את הטופס למטה על מנת לקבל תשובה מהירה

No Fields Found.
כנפי רוח - רפואה הוליסטית